Giá bán của Dell Optiplex 790 Intel Core i3-2100 RAM 4GB tại Việt Nam

So sánh giá Dell Optiplex 790 Intel Core i3-2100 RAM 4GB

Thông số Dell Optiplex 790 Intel Core i3-2100 RAM 4GB

Dell Optiplex 790 Intel Core i3-2100 RAM 4GB Thông số

Ngày giới thiệu tại Việt Nam
Kiểu Mẫu790
NgàyJun 2016

Bình luận từ người dùng

Danh mục sản phẩm