đầu trang

Dyson V6

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật

So sánh giá

Bình luận từ người dùng

Thiết kế

Màu sắc sản phẩm

Bạc

Loại bình chứa bụi

Không túi đựng