đầu trang

Giá bán của Fujifilm Instax Instax Mini tại Việt Nam

Giá tốt nhất: 648.000 đ
từ Lazada
9 ưu đãi tại 1 cửa hàng có giá từ 648.000 đ - 1.620.000 đ

So sánh giá

Fujifilm Instax Instax Mini Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
In-đô-nê-xi-a IDR 420,000
Ma-lai-xi-a MYR 665
Phi-líp-pin PHP 8,000
Việt Nam VND 648,000

Bình luận từ người dùng

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn