đầu trang

Giá bán của GIGABYTE GeForce GTX 970 tại Việt Nam

Giá tốt nhất: 8.780.000 đ
từ khanhtoan.com
1 ưu đãi tại 1 cửa hàng có giá từ 8.780.000 đ - 8.780.000 đ

So sánh giá

    Hình Thức Thanh Toán:

    Credit/Debit Card
    Bank Transfer
    Cash on Delivery
    Internet Banking
Xem chi tiết Ẩn chi tiết
GIGABYTE GeForce GTX 970 Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
In-đô-nê-xi-a IDR 3,099,000
Ma-lai-xi-a MYR 2,343
Phi-líp-pin PHP 24,094
Việt Nam VND 8,780,000

Bình luận từ người dùng

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn