Google Pixel 128GB Xanh dương & Thông số

So sánh giá Google Pixel 128GB Xanh dương

So sánh giá Điện thoại Google Pixel 128GB Xanh dương mới nhất

Tổng hợp giá Google Pixel 128GB Xanh dương mới nhất

Lựa chọn khác Giá Cửa hàng
Google Pixel 32GB Đen 2.647.944 đ Fado
Google Pixel 128GB Đen 4.316.530 đ Fado
Google Pixel 128GB Xanh dương Hết hàng
Google Pixel 128GB Hết hàng
Google Pixel 32GB Xanh dương Hết hàng
Google Pixel 32GB Bạc Hết hàng