đầu trang

Giá bán của Intel Xeon E5-2620 tại Việt Nam

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật
Giá tốt nhất: 65.780.000 đ
từ F5CORP
3 ưu đãi tại 1 cửa hàng có giá từ 65.780.000 đ - 98.395.000 đ

So sánh giá

Intel Xeon E5-2620 Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
In-đô-nê-xi-a IDR 3,131,000
Ma-lai-xi-a MYR 3,354
Xin-ga-po SGD 329
Việt Nam VND 65,780,000

Đánh giá

Bình luận từ người dùng

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn