đầu trang

Giá bán của Intel Xeon E5-2620 tại Việt Nam

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật
Giá tốt nhất: 65.780.000 đ
từ F5CORP
3 ưu đãi tại 1 cửa hàng có giá từ 65.780.000 đ - 98.395.000 đ

So sánh giá

Intel Xeon E5-2620 Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
In-đô-nê-xi-a IDR 5,600,000
Ma-lai-xi-a MYR 3,354
Phi-líp-pin PHP 21,060
Việt Nam VND 65,780,000

Bình luận từ người dùng


Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn

Tại iPrice, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, email bạn cung cấp chỉ dùng cho mục đích ghi nhận phản hồi với chúng tôi.

Cảm ơn