đầu trang

Giá bán của Intel Xeon E5-2630 tại Việt Nam

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật
Giá tốt nhất: 102.300.000 đ
từ F5CORP
3 ưu đãi tại 1 cửa hàng có giá từ 102.300.000 đ - 139.150.000 đ

So sánh giá

Intel Xeon E5-2630 Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
In-đô-nê-xi-a IDR 7,452,000
Xin-ga-po SGD 1,077
Việt Nam VND 102,300,000

Bình luận từ người dùng

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn