Kangaroo KG 328i & Thông số

So sánh giá Kangaroo KG 328i