Giá Kangaroo KG 384i và Thông số

So sánh giá Kangaroo KG 384i