Kangaroo KG 384i & Thông số

So sánh giá Kangaroo KG 384i