Kangaroo KG 395 & Thông số

So sánh giá Kangaroo KG 395