Giá Kangaroo KG195 và Thông số

So sánh giá Kangaroo KG195