Kangaroo KG289 & Thông số

So sánh giá Kangaroo KG289