Giá Kangaroo KG289 và Thông số

So sánh giá Kangaroo KG289