Kangaroo KG304 & Thông số

So sánh giá Kangaroo KG304