Giá Kangaroo KG378 và Thông số

So sánh giá Kangaroo KG378