Kangaroo X KG 19 & Thông số

So sánh giá Kangaroo X KG 19