KingOne Mini K5 Xanh dương & Thông số

Màu sắc
Xanh dương
Đen

So sánh giá KingOne Mini K5 Xanh dương

So sánh giá Loa di động bluetooth KingOne Mini K5 Xanh dương mới nhất

Tổng hợp giá điện thoại KingOne Mini mới nhất

Lựa chọn khác Giá Cửa hàng
KingOne Mini K5 Xanh dương Hết hàng
KingOne Mini K5 Đen Hết hàng