Giá KINGSTON Fury RAM DDR3 BUS 1600MHZ Xanh dương 4GB 4GB và Thông số

Dung lượng
Bộ nhớ
4GB
Màu sắc
Đỏ
Xanh dương

So sánh giá KINGSTON Fury RAM DDR3 BUS 1600MHZ Xanh dương 4GB 4GB

So sánh giá RAM KINGSTON Fury RAM DDR3 BUS 1600MHZ Xanh dương 4GB 4GB mới nhất

Tổng hợp giá điện thoại KINGSTON Fury mới nhất