đầu trang

Giá bán của LEGO DUPLO Around the World tại Việt Nam

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật

So sánh giá

LEGO DUPLO Around the World Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
Ma-lai-xi-a MYR 450
Xin-ga-po SGD 135

Bình luận từ người dùng

Tính năng

Tuổi tối thiểu

2 năm

Tuổi tối đa

5 năm

Số lượng miếng

163 pc(s)

Màu sắc sản phẩm

Đa màu sắc

Không dành cho trẻ em 0-3 tuổi
Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn