LEGO Star Wars Slave I - Giá Tháng 06, 2019

So sánh giá LEGO Star Wars Slave I

LEGO Star Wars Slave I Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 337.052 đ

Bạn có thể mua LEGO Star Wars Slave I với mức giá rẻ nhất 337.052 đ tại Fado.
Bên cạnh đó, LEGO Star Wars Slave I cũng có thể được mua từ In-đô-nê-xi-a tại Shopee với mức giá từ 689.265 đ hoặc Ma-lai-xi-a tại Shopee với mức giá từ 4.504.833 đ hoặc Phi-líp-pin tại Galleon với mức giá từ 5.019.624 đ hoặc Xin-ga-po tại Qoo10 với mức giá từ 1.119.152 đ.
Mức giá được cập nhật lần cuối vào March 2018.

So sánh giá Nhân vật LEGO Star Wars Slave I mới nhất

Bảng giá LEGO Star Wars Slave I theo từng Quốc gia

Quốc gia Giá quốc tế Giá bán VND
In-đô-nê-xi-a IDR 418.000 689.265 đ
Ma-lai-xi-a MYR 800.00 4.504.833 đ
Phi-líp-pin PHP 11,071.00 5.019.624 đ
Xin-ga-po SGD 65.00 1.119.152 đ
Việt Nam VND 337.052 337.052 đ