Giá bán của LG S09EN2 tại Việt Nam

So sánh giá LG S09EN2

Thông số LG S09EN2

Chi Tiết Kỹ Thuật
Diện Tích Làm Lạnh
Chức Năng
đặc Tính

Bình luận từ người dùng

Danh mục sản phẩm