đầu trang

Giá bán của Microsoft Xbox 360 Kinect tại Việt Nam

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật

So sánh giá

Microsoft Xbox 360 Kinect Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
In-đô-nê-xi-a IDR 3,550,000
Ma-lai-xi-a MYR 1,299
Phi-líp-pin PHP 10,999

Bình luận từ người dùng

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn