đầu trang

Giá bán của Microsoft Xbox 360 tại Việt Nam

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật

So sánh giá

Microsoft Xbox 360 Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
In-đô-nê-xi-a IDR 2,600,000
Ma-lai-xi-a MYR 899
Phi-líp-pin PHP 11,874
Thái Lan THB 7,224

Bình luận từ người dùng

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn