Mobiistar Zumbo S2 Vàng đồng & Thông số

Màu sắc
Đen
Vàng đồng

So sánh giá Mobiistar Zumbo S2 Vàng đồng

So sánh giá Điện thoại Mobiistar Zumbo S2 Vàng đồng mới nhất

Tổng hợp giá Mobiistar Zumbo S2 Vàng đồng mới nhất

Lựa chọn khác Giá Cửa hàng
Mobiistar Zumbo S2 Đen Hết hàng
Mobiistar Zumbo S2 Vàng đồng Hết hàng