Giá Nikon 72mm NC và Thông số

So sánh giá Nikon 72mm NC

Thông số kỹ thuật Nikon 72mm NC

Ngày giới thiệu tại Việt Nam
Kiểu Mẫu72mm NC-filter
NgàyDec 2006
Tính năng
Cỡ filter7,2 cm
Màu sắc sản phẩmMàu đen