Rapoo N1130 & Thông số

So sánh giá Rapoo N1130

Rapoo N1130 Giá rẻ nhất tại Việt Nam là 75.000 đ

Bạn có thể mua Rapoo N1130 với mức giá rẻ nhất 75.000 đ tại Lazada đây là mức giá thấp hơn 18% so với Rapoo N1130 được bán tại Nguyen Kim với giá 92.000 đ, hoặc bạn còn có thể mua tại LotteNguyen Kim.
Bên cạnh đó, Rapoo N1130 cũng có thể được mua từ In-đô-nê-xi-a tại Lazada với mức giá từ 140.509 đ hoặc Ma-lai-xi-a tại Lazada với mức giá từ 85.648 đ hoặc Phi-líp-pin tại LazMall by Lazada với mức giá từ 90.046 đ hoặc Xin-ga-po tại Lazada với mức giá từ 128.704 đ.
Mức giá được cập nhật lần cuối vào July 2019.

So sánh giá Chuột Rapoo N1130 mới nhất

Bảng giá Rapoo N1130 theo từng Quốc gia

Quốc gia Giá quốc tế Giá bán VND
In-đô-nê-xi-a IDR 85.000 140.509 đ
Ma-lai-xi-a MYR 13.98 85.648 đ
Phi-líp-pin PHP 199.00 90.046 đ
Xin-ga-po SGD 7.55 128.704 đ
Việt Nam VND 75.000 75.000 đ