đầu trang

Giá bán của Razer Kraken Mobile tại Việt Nam

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật

So sánh giá

Razer Kraken Mobile Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
In-đô-nê-xi-a IDR 689,000
Ma-lai-xi-a MYR 359
Phi-líp-pin PHP 4,077
Xin-ga-po SGD 149
Thái Lan THB 2,900

Bình luận từ người dùng

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn