Samsung Galaxy A52 5G Xanh Dương & Thông số

Màu sắc

So sánh giá Samsung Galaxy A52 5G Xanh Dương

So sánh giá Điện thoại Samsung Galaxy A52 5G Xanh Dương mới nhất

Tổng hợp giá Samsung Galaxy A52 5G Xanh Dương mới nhất

Lựa chọn khác Giá Cửa hàng
Samsung Galaxy A52 5G Đen 14.576.250 đ Fado
Samsung Galaxy A52 5G Trắng Hết hàng
Samsung Galaxy A52 5G Tím Hết hàng
Samsung Galaxy A52 5G Xanh Dương Hết hàng