đầu trang

Giá bán của Samsung Galaxy Core Plus tại Việt Nam

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật

So sánh giá

Samsung Galaxy Core Plus Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
Phi-líp-pin PHP 20,226
Xin-ga-po SGD 238

Bình luận từ người dùng

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn