đầu trang

Giá bán của Samsung Galaxy Y tại Việt Nam

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật

So sánh giá

Samsung Galaxy Y Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
In-đô-nê-xi-a IDR 735,000
Ma-lai-xi-a MYR 403
Phi-líp-pin PHP 14,575
Thái Lan THB 4,290

Bình luận từ người dùng

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn