Samsung ThinkPad DDR3L 1600Mhz & Thông số

Dung lượng

So sánh giá Samsung ThinkPad DDR3L 1600Mhz

So sánh giá RAM Samsung ThinkPad DDR3L 1600Mhz mới nhất

Tổng hợp giá Samsung ThinkPad DDR3L 1600Mhz mới nhất

Lựa chọn khác Giá Cửa hàng
Samsung ThinkPad DDR3L 1600Mhz 4GB Hết hàng