Giá bán của Sanaky VH-369S/B Trắng tại Việt Nam

Lựa chọn hiện có
Đen Từ 1.165.000 đ
Trắng Từ 1.189.000 đ

So sánh giá Sanaky VH-369S/B Trắng

Bình luận từ người dùng

Lò nướng có giá tương tự

Lò nướng phổ biến của Sanaky

Danh mục sản phẩm