Sony HVL-F20AM & Thông số

So sánh giá Sony HVL-F20AM

Thông số kỹ thuật Sony HVL-F20AM

Ngày giới thiệu tại Việt Nam
Kiểu Mẫu HVL-F20AM
NgàyJun 2009
Tính năng
Màu sắc sản phẩmMàu đen