Sony Xperia C3 Trắng & Thông số

Màu sắc
Đen
Trắng

So sánh giá Sony Xperia C3 Trắng

So sánh giá Điện thoại Sony Xperia C3 Trắng mới nhất

Tổng hợp giá Sony Xperia C3 Trắng mới nhất

Lựa chọn khác Giá Cửa hàng
Sony Xperia C3 Đen 4.325.141 đ Fado
Sony Xperia C3 Trắng Hết hàng