Sunhouse 6L-SH9604 & Thông số

So sánh giá Sunhouse 6L-SH9604