Giá Taka DK70A và Thông số

So sánh giá Taka DK70A