Giá Taka HC70E và Thông số

So sánh giá Taka HC70E