Danh mục sản phẩm

Giá Toshiba Canvio Alumy Đen 2TB và Thông số

So sánh giá Toshiba Canvio Alumy Đen 2TB

So sánh giá điện thoại Toshiba Canvio mới nhất

Tổng hợp giá điện thoại Toshiba Canvio mới nhất

Lựa chọn khác Giá
Toshiba Canvio Alumy Xanh 2TB 2.929.000 đ
Toshiba Canvio Alumy Đỏ 2TB 2.929.000 đ
Toshiba Canvio Alumy Xanh 1TB 1.699.000 đ
Toshiba Canvio Alumy Bạc 1TB 1.699.000 đ
Toshiba Canvio Alumy Vàng 1TB 1.699.000 đ
Toshiba Canvio Alumy Đỏ 1TB 1.699.000 đ
Toshiba Canvio Alumy Đen 1TB 1.478.000 đ
Toshiba Canvio Alumy Đen 2TB Hết hàng