Toshiba Canvio Alumy Xanh 1TB & Thông số

Màu sắc

So sánh giá Toshiba Canvio Alumy Xanh 1TB

So sánh giá Ổ cứng di động HDD Toshiba Canvio Alumy Xanh 1TB mới nhất

Tổng hợp giá Toshiba Canvio Alumy Xanh 1TB mới nhất