Giá bán của TP-LINK Single USB2.0 Port MFP and Storage Server TL-PS310U tại Việt Nam

So sánh giá TP-LINK Single USB2.0 Port MFP and Storage Server TL-PS310U

TP-LINK Single USB2.0 Port MFP and Storage Server TL-PS310U Giá Bán theo Quốc Gia

Bình luận từ người dùng

Ngày giới thiệu tại Việt Nam
Kiểu MẫuSingle USB2.0 Port MFP and Storage Server
NgàyJun 2009
Cổng giao tiếp
Cổng Ethernet LAN (RJ-45)1
Số lượng cổng USB 2.01
Giắc cắm đầu vào DC
hệ thống mạng
Kiểu kết nối hệ thống mạngEthernet LAN
Danh mục sản phẩm