Giá bán của TP-LINK Single USB2.0 Port MFP and Storage Server TL-PS310U tại Việt Nam

So sánh giá TP-LINK Single USB2.0 Port MFP and Storage Server TL-PS310U

Giá Bán TP-LINK Single USB2.0 Port MFP and Storage Server TL-PS310U theo Quốc Gia

Thông số TP-LINK Single USB2.0 Port MFP and Storage Server TL-PS310U

TP-LINK Single USB2.0 Port MFP and Storage Server TL-PS310U Thông số

Ngày giới thiệu tại Việt Nam
Kiểu MẫuSingle USB2.0 Port MFP and Storage Server
NgàyJun 2009
Cổng giao tiếp
Cổng Ethernet LAN (RJ-45)1
Số lượng cổng USB 2.01
Giắc cắm đầu vào DC
hệ thống mạng
Kiểu kết nối hệ thống mạngEthernet LAN

Bình luận từ người dùng

Danh mục sản phẩm