đầu trang

Giá bán của Ubisoft Far Cry 4 tại Việt Nam

Bấm vào đây để xem đầy đủ thông số kĩ thuật

So sánh giá

Ubisoft Far Cry 4 Giá Bán theo Quốc Gia
CountryGiá
Hồng Kông HKD 213
In-đô-nê-xi-a IDR 185,000
Ma-lai-xi-a MYR 80
Phi-líp-pin PHP 1,195
Xin-ga-po SGD 35
Việt Nam VND 750,000

Bình luận từ người dùng

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn