Giá bán của VACOSI FP-04

So sánh giá VACOSI FP-04