Giá bán của VACOSI FP-13

So sánh giá VACOSI FP-13