Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Cách hoạt động
x

Quần áo Giorgia & Johns

tìm thấy 300 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Shirts
889.000 đ
YOOX

crepe, lacing, basic solid color, front closure, button closing, short sleeves, round collar, no pockets, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Coats
3.394.000 đ
YOOX

baize, logo, solid color, double-breasted, button closing, lapel collar, multipockets, long sleeves, fully lined, stretch, double-breasted jacket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Sweatshirts
1.117.000 đ
YOOX

lace, logo, brooch, basic solid color, round collar, 3/4 length sleeves, no pockets, stretch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Casual pants
1.914.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, solid color, mid rise, regular fit, straight leg, button, zip, no pockets, stretch, tailored, small sized

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Blouses
388.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, floral design, short sleeves, round collar, no pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.094.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, floral design, wide neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, floral design, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, multicolor pattern, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.253.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, floral design, bow collar, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, stretch, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
843.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, solid color, v-neck, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.162.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, basic solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, side slit hemline, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
843.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, floral design, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, zip, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
843.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, floral design, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, zip, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns 3/4 length dresses
752.000 đ
YOOX

voile, floral design, v-neck, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, logo, zip, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns 3/4 length dresses
752.000 đ
YOOX

voile, floral design, v-neck, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, logo, zip, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.572.000 đ
YOOX

tulle, no appliqués, basic solid color, round collar, sleeveless, no pockets, side slit, fully lined, no fastening, stretch, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.344.000 đ
YOOX

crepe, logo, two-tone, deep neckline, sleeveless, no pockets, unlined, side closure, zip, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.003.000 đ
YOOX

lace, ruched, solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, dual front slits, stretch, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

plain weave, lacing, solid color, wide neckline, sleeveless, no pockets, unlined, side closure, zip, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

satin, lacing, animal print, round collar, short sleeves, no pockets, fully lined, no fastening, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.458.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, floral design, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.458.000 đ
YOOX

plain weave, lacing, multicolor pattern, deep neckline, sleeveless, no pockets, unlined, rear closure, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
775.000 đ
YOOX

lace, no appliqués, multicolor pattern, v-neck, short sleeves, no pockets, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns 3/4 length dresses
1.071.000 đ
YOOX

crepe, pleated, logo, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, side slit, fully lined, rear closure, button closing, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.686.000 đ
YOOX

crepe, frills, floral design, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

crepe, ruffles, solid color, wide neckline, 3/4 length sleeves, no pockets, fully lined, rear closure, button closing, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, embroidered detailing, solid color, round collar, short sleeves, no pockets, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, lacing, solid color, v-neck, sleeveless, no pockets, unlined, no fastening, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

crepe, pleated, no appliqués, solid color, classic neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, front closure, button closing, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, embroidered detailing, solid color, round collar, short sleeves, no pockets, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, lacing, solid color, v-neck, sleeveless, no pockets, unlined, no fastening, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, frills, solid color, round collar, short sleeves, no pockets, unlined, rear closure, button closing, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

crepe, pleated, no appliqués, solid color, classic neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, front closure, button closing, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

crepe, satin, logo, multicolor pattern, v-neck, short sleeves, no pockets, fully lined, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, round collar, 3/4 length sleeves, no pockets, unlined, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, deep neckline, short sleeves, no pockets, fully lined, rear closure, button closing, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, deep neckline, short sleeves, no pockets, fully lined, rear closure, button closing, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, solid color, mandarin collar, sleeveless, no pockets, rear slit, unlined, rear closure, zip, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.117.000 đ
YOOX

plain weave, frills, solid color, round collar, short sleeves, no pockets, unlined, rear closure, button closing, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns 3/4 length dresses
1.117.000 đ
YOOX

jersey, laminated effect, frills, solid color, v-neck, sleeveless, no pockets, unlined, no fastening, stretch, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.071.000 đ
YOOX

crepe, logo, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, unlined, rear closure, hook-and-eye closure, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
638.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, two-tone, v-neck, sleeveless, no pockets, unlined, no fastening, stretch, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.162.000 đ
YOOX

satin, no appliqués, solid color, wide neckline, 3/4 length sleeves, no pockets, semi-lined, rear closure, zip, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
843.000 đ
YOOX

satin, ruched, rhinestones, solid color, round collar, short sleeves, no pockets, fully lined, rear closure, button closing, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.071.000 đ
YOOX

lace, plain weave, no appliqués, solid color, wide neckline, short sleeves, no pockets, fully lined, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.003.000 đ
YOOX

crepe, lacing, floral design, round collar, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, lace-trimmed hem, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
524.000 đ
YOOX

plain weave, frills, solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
524.000 đ
YOOX

plain weave, frills, solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
524.000 đ
YOOX

plain weave, frills, solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.185.000 đ
YOOX

cady, bow detailing, logo, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, zip, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.185.000 đ
YOOX

cady, bow detailing, logo, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, zip, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
912.000 đ
YOOX

jersey, logo, ruched, solid color, round collar, long sleeves, no pockets, unlined, rear closure, zip, stretch, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.299.000 đ
YOOX

synthetic jersey, logo, sash, multicolor pattern, round collar, 3/4 length sleeves, no pockets, unlined, no fastening, stretch, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.230.000 đ
YOOX

satin, lace, logo, polka dots, round collar, short sleeves, no pockets, unlined, rear closure, button closing, stretch, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Knee-length dresses
1.230.000 đ
YOOX

crepe, pleated, lacing, basic solid color, wide neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, flared style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.230.000 đ
YOOX

tulle, crepe, no appliqués, solid color, square neckline, sleeveless, no pockets, rear slit, semi-lined, rear closure, zip, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
729.000 đ
YOOX

plain weave, pleated detailing, belt, floral design, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, zip, stretch, balloon style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
889.000 đ
YOOX

lace, crepe, ruffles, pleated, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, button closing, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
524.000 đ
YOOX

plain weave, frills, solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, empire style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.344.000 đ
YOOX

plain weave, belt, floral design, v-neck, sleeveless, no pockets, unlined, front closure, button closing, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
843.000 đ
YOOX

crepe, rhinestones, beaded, floral design, v-neck, long sleeves, no pockets, unlined, no fastening, balloon style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
866.000 đ
YOOX

crepe, logo, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, rear slit, unlined, rear closure, zip, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
866.000 đ
YOOX

tulle, logo, sequined, solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns 3/4 length dresses
889.000 đ
YOOX

lace, plain weave, no appliqués, floral design, v-neck, sleeveless, no pockets, unlined, no fastening, slip style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
638.000 đ
YOOX

plain weave, no appliqués, floral design, deep neckline, sleeveless, no pockets, unlined, no fastening, slip style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Knee-length dresses
1.299.000 đ
YOOX

plain weave, frills, solid color, wide neckline, long sleeves, no pockets, fully lined, no fastening, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.071.000 đ
YOOX

crepe, pleated, no appliqués, multicolor pattern, round collar, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
684.000 đ
YOOX

crepe, frills, paisley-print, v-neck, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

satin, brooch, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, button closing, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

crepe, lacing, geometric design, deep neckline, sleeveless, no pockets, semi-lined, no fastening, stretch, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

satin, brooch, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, button closing, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

satin, sweatshirt fleece, lacing, logo, solid color, round collar, short sleeves, no pockets, slip to line, no fastening, stretch, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, ethnic design, round collar, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, zip, with elastic bottom, balloon style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, ethnic design, round collar, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, zip, with elastic bottom, balloon style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

plain weave, lacing, floral design, deep neckline, sleeveless, no pockets, unlined, zip, rear closure, flared style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

satin, sweatshirt fleece, logo, solid color, round collar, short sleeves, no pockets, unlined, no fastening, stretch, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.344.000 đ
YOOX

plain weave, bow detailing, logo, polka dots, square neckline, sleeveless, no pockets, rear slit, rear closure, zip, unlined, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
912.000 đ
YOOX

crepe, ruched, multicolor pattern, v-neck, 3/4 length sleeves, no pockets, fully lined, rear closure, button closing, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
934.000 đ
YOOX

jacquard, organza, contrasting applications, solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, zip, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
843.000 đ
YOOX

jersey, no appliqués, stripes, round collar, sleeveless, no pockets, rear slit, unlined, no fastening, stretch, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
889.000 đ
YOOX

plain weave, belt, solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
638.000 đ
YOOX

plain weave, crepe, logo, basic solid color, round collar, sleeveless, no pockets, unlined, rear slit, rear closure, zip, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
638.000 đ
YOOX

plain weave, crepe, logo, basic solid color, round collar, sleeveless, no pockets, unlined, rear slit, rear closure, zip, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.572.000 đ
YOOX

plain weave, tassels, logo, multicolor pattern, round collar, sleeveless, no pockets, unlined, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
843.000 đ
YOOX

satin, lace, no appliqués, stripes, deep neckline, sleeveless, no pockets, side closure, zip, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
843.000 đ
YOOX

crepe, draped detailing, metal applications, solid color, round collar, short sleeves, no pockets, rear slit, unlined, side closure, zip, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
843.000 đ
YOOX

crepe, draped detailing, metal applications, solid color, round collar, short sleeves, no pockets, rear slit, unlined, side closure, zip, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
798.000 đ
YOOX

plain weave, frills, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, unlined, rear closure, button closing, stretch, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.572.000 đ
YOOX

jersey, crepe, no appliqués, solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, unlined, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.686.000 đ
YOOX

lace, lacing, solid color, wide neckline, short sleeves, no pockets, slip to line, no fastening, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
798.000 đ
YOOX

tulle, contrasting applications, polka dots, round collar, short sleeves, no pockets, slip to line, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.572.000 đ
YOOX

satin, crepe, logo, belt, multicolor pattern, round collar, sleeveless, no pockets, unlined, side closure, zip, stretch, pencil style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Knee-length dresses
1.595.000 đ
YOOX

plain weave, bow detailing, solid color, deep neckline, sleeveless, no pockets, unlined, rear closure, zip, stretch, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.162.000 đ
YOOX

tulle, satin, ruffles, logo, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, unlined, zip, side closure, 2-piece set, stretch, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
1.686.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, multicolor pattern, v-neck, sleeveless, no pockets, fully lined, no fastening, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Long dresses
729.000 đ
YOOX

plain weave, beaded, solid color, round collar, sleeveless, no pockets, side slit, unlined, no fastening, stretch, dress

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
593.000 đ
YOOX

crepe, no appliqués, floral design, round collar, sleeveless, no pockets, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
661.000 đ
YOOX

crepe, tassels, floral design, bow collar, long sleeves, no pockets, unlined, no fastening, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Knee-length dresses
1.686.000 đ
YOOX

crepe, logo, ruffles, solid color, bow collar, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, button closing, trapeze style

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giorgia & Johns Short dresses
1.686.000 đ
YOOX

lace, crepe, ruffles, two-tone, round collar, sleeveless, no pockets, fully lined, rear closure, button closing, trapeze style

Xem thêm

Bảng giá Top Quần áo Giorgia & Johns 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Giorgia & Johns Shirts 889.000 đ YOOX
Giorgia & Johns Coats 3.394.000 đ YOOX
Giorgia & Johns Sweatshirts 1.117.000 đ YOOX
Giorgia & Johns Casual pants 1.914.000 đ YOOX
Giorgia & Johns Blouses 388.000 đ YOOX
Giorgia & Johns Long dresses 1.094.000 đ YOOX
Giorgia & Johns Long dresses 1.117.000 đ YOOX
Giorgia & Johns Long dresses 1.117.000 đ YOOX
Giorgia & Johns Long dresses 1.253.000 đ YOOX
Giorgia & Johns Long dresses 843.000 đ YOOX
PHỔ BIẾN NHẤT
Giorgia & Johns Shirts

Lựa chọn hiện có YOOX 889.000 đ Đến Nơi Bán

Quần áo Giorgia & Johns Việt Nam

Những màu sắc cơ bản như Đỏ, Đen hoặc Xám là những màu sắc phổ biến nhất đối với Giorgia & Johns Quần áo hôm nay. Shirts, Coats hoặc Sweatshirts sản phẩm phổ biến nhất của Giorgia & Johns Quần áo mà bạn có thể mua trực tuyến. Custom T-Shirt, DIY hoặc Trần Doanh cũng có sẵn nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Giorgia & Johns Quần áo. Bạn có thể mua được Giorgia & Johns Quần áo với 388.000 đ-3.394.000 đ VND tại iprice! Nếu bạn đang tìm kiếm Giorgia & Johns Quần áo, bạn có thể lựa chọn giữa Đầm, Áo hoặc Áo sơ mi.