Danh mục sản phẩm
Sản phẩm
Mã giảm giá
Xu hướng
Yêu thích
Tiết kiệm ngay!
Danh mục
×
×
Thêm sản phẩm bạn yêu thích vào danh sách chỉ với
một cú nhấp
Bạn sẽ nhận được bản cập nhật mới ngay sau khi tính năng Danh sách yêu thích ra mắt
Chúng tôi sẽ đem lại trải nghiệm mua sắm tuyệt vời cho bạn. Hứa đó!
Giudi  >   >  Giudi cho Nữ
110 Sản phẩm

Giudi cho Nữ

_
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.255.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, laminated effect, basic solid color, logo, snap button closure, fully lined, mini, contains non-textile parts of animal origin, baguette bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.255.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, laminated effect, basic solid color, logo, snap button closure, fully lined, mini, contains non-textile parts of animal origin, baguette bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.210.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, logo, solid color, magnetic closure, internal pockets, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, external pockets, satchel

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Document holders
685.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. printed leather, logo, solid color, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Document holders
685.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. logo, solid color, snap button closure, internal card slots, contains non-textile parts of animal origin, printed leather

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.461.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. printed leather, zip, fully lined, basic solid color, adjustable shoulder straps, mini, logo, contains non-textile parts of animal origin, satchel bags

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.529.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, leather, textured leather, studs, logo, solid color, magnetic closure, internal zip pocket, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, baguette bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.666.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. small, textured leather, logo, solid color, framed closure, internal zip pocket, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, satchel

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.826.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, printed leather, studs, logo, basic solid color, snap button closure, adjustable shoulder straps, leather lining, contains non-textile parts of animal origin, messenger

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.826.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, printed leather, studs, logo, basic solid color, snap button closure, adjustable shoulder straps, leather lining, contains non-textile parts of animal origin, messenger

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.826.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, printed leather, studs, logo, basic solid color, snap button closure, adjustable shoulder straps, leather lining, contains non-textile parts of animal origin, messenger

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.917.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. small, textured leather, laminated effect, logo, solid color, framed closure, internal zip pocket, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, satchel

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
1.917.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. small, textured leather, laminated effect, logo, solid color, framed closure, internal zip pocket, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, satchel

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
2.031.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, textured leather, laminated effect, studs, logo, basic solid color, magnetic closure, internal zip pocket, fully lined, leather straps, contains non-textile parts of animal origin, baguette bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
2.830.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, logo, solid color, zip, external pockets, internal zip pocket, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, satchel

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
2.487.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, laminated effect, logo, solid color, framed closure, internal pockets, adjustable shoulder strap, fully lined, textured leather, contains non-textile parts of animal origin, satchel

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
2.487.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, laminated effect, logo, solid color, framed closure, internal pockets, adjustable shoulder strap, fully lined, textured leather, contains non-textile parts of animal origin, satchel

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
2.989.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, no appliqués, solid color, magnetic closure, internal zip pocket, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, messenger

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
2.464.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, detachable application, logo, solid color, zip, internal pockets, adjustable handle, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, shopping bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
2.693.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, logo, solid color, zip, internal pockets, bag handle, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, bucket bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
2.693.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, logo, solid color, zip, internal pockets, bag handle, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, bucket bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
2.693.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, logo, solid color, zip, internal pockets, bag handle, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, bucket bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Shoulder bags
2.830.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. leather, logo, solid color, magnetic closure, double handle, fully lined, textured leather, maxi, contains non-textile parts of animal origin, shopping bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Shoulder bags
3.035.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, logo, detachable application, basic solid color, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, shopping bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
2.989.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, no appliqués, solid color, magnetic closure, internal zip pocket, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, messenger

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Shoulder bags
3.446.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, logo, solid color, drawstring closure, adjustable handle, contains non-textile parts of animal origin, bucket bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
3.286.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, leather, textured leather, studs, solid color, magnetic closure, internal zip pocket, removable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, messenger

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
3.286.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, leather, textured leather, studs, solid color, magnetic closure, internal zip pocket, removable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, messenger

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
4.472.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, no appliqués, solid color, zip closure, external pockets, internal pockets, adjustable shoulder strap, lined interior, bottom with studs, contains non-textile parts of animal origin, shopping bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
4.472.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, no appliqués, solid color, zip closure, external pockets, internal pockets, adjustable shoulder strap, lined interior, bottom with studs, contains non-textile parts of animal origin, shopping bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Backpacks & Fanny packs
4.267.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, logo, contrasting applications, solid color, dual zip closure, internal pockets, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Backpacks & Fanny packs
4.267.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, logo, contrasting applications, solid color, dual zip closure, internal pockets, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Backpacks & Fanny packs
4.746.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, leather, logo, solid color, snap button closure, double handle, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Backpacks & Fanny packs
4.746.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, leather, logo, solid color, snap button closure, internal pockets, bag handle, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, external pockets

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Backpacks & Fanny packs
4.792.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, leather, printed leather, logo, solid color, zip, external pockets, internal pockets, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Backpacks & Fanny packs
4.792.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, leather, printed leather, logo, solid color, zip, external pockets, internal pockets, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Backpacks & Fanny packs
5.864.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. maxi, leather, textured leather, no appliqués, zip, solid color, external pockets, internal pockets, double handle, fully lined, key holder strap detail, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Backpacks & Fanny packs
5.864.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. maxi, leather, textured leather, no appliqués, zip, solid color, external pockets, internal pockets, double handle, fully lined, key holder strap detail, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
867.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. printed leather, logo, solid color, zip closure, lined interior, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.643.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. leather, snakeskin print, metal applications, logo, solid color, snap button closure, lined interior, internal card slots, external pockets, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Beauty cases
913.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. printed leather, laminated effect, logo, basic solid color, zip, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Beauty cases
913.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. printed leather, basic solid color, zip, logo, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.278.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, logo, contrasting applications, solid color, snap button closure, fully lined, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, crocodile print, logo, solid color, snap button closure, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, laminated effect, removable shoulder strap, double handle, satchel bags

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Key rings
776.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. printed leather, logo, solid color, zip, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.141.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. leather, logo, solid color, zip closure, lined interior, internal card slots, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.483.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. logo, solid color, zip, fully lined, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Backpacks & Fanny packs
4.792.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, leather, printed leather, laminated effect, logo, solid color, zip, external pockets, internal pockets, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Key rings
1.734.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. varnished effect, solid color, logo

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.073.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. leather, logo, metal applications, solid color, snap button closure, lined interior, internal card slots, external pockets, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
2.715.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, openwork, detachable application, logo, solid color, zip, internal pockets, double handle, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, doctor's bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.598.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. logo, solid color, zip, fully lined, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.027.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. leather, snakeskin print, logo, solid color, snap button closure, leather lining, internal card slots, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
3.354.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, no appliqués, multicolor pattern, zip, internal pockets, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, hobo bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.438.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. logo, solid color, snap button closure, leather lining, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
1.529.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, logo, basic solid color, snap button closure, removable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, clutch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
2.830.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, detachable application, logo, basic solid color, contains non-textile parts of animal origin, fully lined, shopping bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
3.172.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, logo, detachable application, basic solid color, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, removable shoulder strap, shopping bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
2.305.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, detachable application, logo, solid color, zip, internal pockets, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, satchel bags

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, leather, logo, solid color, zip, external pockets, internal pockets, removable handle, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, clutch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.848.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, varnished effect, logo, solid color, zip, fully lined, internal card slots, internal zip pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.392.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, metal applications, logo, solid color, snap button closure, leather lining, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.552.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, metal applications, logo, solid color, snap button closure, fully lined, internal compartments, external pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
5.430.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. contrasting applications, logo, solid color, zip, internal zip pocket, double handle, fully lined, removable shoulder strap, bottom with studs, medium, contains non-textile parts of animal origin, shopping bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Shoulder bags
4.062.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, leather, textured leather, logo, studs, solid color, zip, double handle, external pockets, internal pockets, contains non-textile parts of animal origin, shopping bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.255.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. printed leather, laminated effect, solid color, zip, logo, fully lined, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Beauty cases
2.442.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. logo, solid color, zip, fully lined, internal pockets, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.164.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, logo, solid color, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.438.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. logo, solid color, snap button closure, leather lining, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.712.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, metal applications, logo, solid color, snap button closure, leather lining, internal card slots, external pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
2.305.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, detachable application, logo, solid color, zip, internal pockets, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, satchel bags

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
1.689.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. mini, crocodile print, logo, solid color, snap button closure, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, laminated effect, removable shoulder strap, double handle, satchel bags

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
2.054.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, logo, solid color, zip, leather lining, internal card slots, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.552.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, metal applications, logo, solid color, snap button closure, fully lined, internal compartments, external pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.210.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, logo, solid color, leather lining, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.461.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, laminated effect, logo, detachable application, two-tone, snap button closure, fully lined, internal compartments, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.712.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, detachable application, logo, solid color, zip, fully lined, internal card slots, internal zip pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.301.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, logo, basic solid color, zip, fully lined, internal card slots, internal zip pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Coin purses
1.552.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, solid color, logo, lined interior, external pockets, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Key rings
1.278.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. varnished effect, printed leather, logo, solid color, zip, fully lined, external pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.552.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. leather, snakeskin print, logo, two-tone, leather lining, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin, snap button closure

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.073.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. printed leather, logo, varnished effect, snap button closure, solid color, leather lining, internal card slots, contains non-textile parts of animal origin, side snap button pocket

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Coin purses
1.255.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. printed leather, logo, solid color, zip, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.210.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, logo, solid color, snap button closure, fully lined, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
1.529.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. small, textured leather, logo, basic solid color, zip, removable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, external pockets, clutch

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Key rings
982.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. leather, logo, multicolor pattern, varnished effect, zip, fully lined, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Work Bags
4.176.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, leather, logo, solid color, zip, internal pockets, double handle, removable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, satchel

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.210.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, logo, solid color, leather lining, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Cross-body bags
3.354.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, no appliqués, multicolor pattern, zip, internal pockets, adjustable shoulder strap, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, hobo bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
5.430.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, logo, contrasting applications, solid color, zip, internal pockets, double handle, removable shoulder strap, contains non-textile parts of animal origin, shopping bag

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.985.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. leather, metal applications, logo, solid color, snap button closure, lined interior, internal card slots, internal zip pocket, external pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.073.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, solid color, snap button closure, leather lining, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin, logo

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.301.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, logo, basic solid color, zip, fully lined, internal card slots, internal zip pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.210.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, logo, solid color, leather lining, internal coin pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Handbags
2.305.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. medium, textured leather, detachable application, logo, solid color, zip, internal pockets, fully lined, contains non-textile parts of animal origin, satchel bags

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.392.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. leather, varnished effect, logo, solid color, snap button closure, lined interior, internal card slots, external side zip pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Beauty cases
1.734.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. leather, varnished effect, logo, solid color, zip closure, lined interior, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
2.556.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, varnished effect, logo, solid color, zip, fully lined, internal card slots, internal zip pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.712.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. textured leather, metal applications, logo, solid color, snap button closure, leather lining, internal card slots, external pocket, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Giudi Wallets
1.027.000 đ
YOOX

GET FREE SHIPPING BY USING CODE “IPRICEFS”. logo, solid color, snap button closure, fully lined, internal card slots, contains non-textile parts of animal origin

Xem thêm

Bảng giá Top Giudi cho Nữ 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Giudi Cross-body bags 1.255.000 đ YOOX
Giudi Cross-body bags 1.255.000 đ YOOX
Giudi Cross-body bags 1.210.000 đ YOOX
Giudi Document holders 685.000 đ YOOX
Giudi Document holders 685.000 đ YOOX
Giudi Cross-body bags 1.461.000 đ YOOX
Giudi Cross-body bags 1.529.000 đ YOOX
Giudi Cross-body bags 1.666.000 đ YOOX
Giudi Cross-body bags 1.826.000 đ YOOX
Giudi Cross-body bags 1.826.000 đ YOOX
PHỔ BIẾN NHẤT
Giudi Cross-body bags

Lựa chọn hiện có YOOX 1.255.000 đ Đến Nơi Bán

Có thể bạn sẽ thích

Giới tính