_
Điện thoại thông minh

Bảng giá Top Điện thoại Google 2021

TOP 10 SẢN PHẨM Giá Cửa hàng
Google Pixel 2 2.257.000 đ Shopee
Google Pixel 2 XL 3.399.000 đ Shopee
Google Pixel XL 4.927.765 đ Fado
Google Pixel 3 XL 5.090.000 đ Shopee
Google Pixel 3 3.190.000 đ Shopee
Google Pixel 3a XL 2.400.000 đ Shopee
Google Pixel 3a 3.500.000 đ Shopee
Google Pixel 2 64GB Trắng 2.549.000 đ Shopee
Google Pixel 2 64GB Đen 2.610.000 đ Shopee
Google Pixel 2 128GB Đen 4.221.972 đ Fado
PHỔ BIẾN NHẤT
Google Pixel 2

Giá rẻ nhất tại Shopee 2.257.000 đ 2.335.000 đ Đến Nơi Bán

NEW