đầu trang
tìm thấy 38 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s (Đen) at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s (Đen)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu Thu Kỹ Thuật Số Mặt Đất Chính Hãng DVB-T2 789s (Đen) at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu Thu Kỹ Thuật Số Mặt Đất Chính Hãng DVB-T2 789s (Đen)
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-789s at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-789s
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu Kỹ thuật số DVB T2 model HD 555 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu Kỹ thuật số DVB T2 model HD 555 (Đen)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu KTS DVB T2 3 in 1 Hùng Việt 789S Karaoke at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu KTS DVB T2 3 in 1 Hùng Việt 789S Karaoke
1.299.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Bộ Anten DVB-T2 và cáp đồng trục 15m Hùng Việt at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Bộ Anten DVB-T2 và cáp đồng trục 15m Hùng Việt
250.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555
429.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu DVB-T2 Hùng Việt Model 789s-Karaoke at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu DVB-T2 Hùng Việt Model 789s-Karaoke
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2
500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Bộ 2 sản phẩm Đầu thu KTS Model 789s at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Bộ 2 sản phẩm Đầu thu KTS Model 789s
1.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 HV-168 + Tặng kèm anten hùng việt at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 HV-168 + Tặng kèm anten hùng việt
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu Thu Kỹ Thuật Số HD 789S Hùng Việt at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu Thu Kỹ Thuật Số HD 789S Hùng Việt
999.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số TS-123 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số TS-123
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s (Đen) + Tặng 1 ăng ten và 1 cuộn cáp đồng trục 15m at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s (Đen) + Tặng 1 ăng ten và 1 cuộn cáp đồng trục 15m
530.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu Thu Kỹ Thuật Số HD 789S Hùng Việt + Tặng Kèm Anten at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu Thu Kỹ Thuật Số HD 789S Hùng Việt + Tặng Kèm Anten
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu DVB-T2 Hùng Việt Model TS-123 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu DVB-T2 Hùng Việt Model TS-123 (Đen)
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số HD-555 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số HD-555
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số TS-123 + Tặng kèm anten at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số TS-123 + Tặng kèm anten
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s (Đen) at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s (Đen)
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-789s at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-789s
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s (Đen) + Tặng 1 ăng ten và 1 cuộn cáp đồng trục 15m at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s (Đen) + Tặng 1 ăng ten và 1 cuộn cáp đồng trục 15m
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 model TS-123 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 model TS-123
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 012 (Đen) + Tặng ăng ten Hùng Việt và cuộn cáp đồng trục RG6 (5C) 15m at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 012 (Đen) + Tặng ăng ten Hùng Việt và cuộn cáp đồng trục RG6 (5C) 15m
515.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 555 (Đen) + Tặng ăng ten Hùng Việt và cuộn cáp đồng trục RG6 (5C) 15m at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 555 (Đen) + Tặng ăng ten Hùng Việt và cuộn cáp đồng trục RG6 (5C) 15m
515.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s Karaoke (Đen) + Tặng 1 ăng ten và 1 cuộn cáp đồng trục 15m at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s Karaoke (Đen) + Tặng 1 ăng ten và 1 cuộn cáp đồng trục 15m
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Smart Tivi Box TeleBox Q9 (Vàng Đồng) Hàng chính hãng at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Smart Tivi Box TeleBox Q9 (Vàng Đồng) Hàng chính hãng
850.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555
445.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 012 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 012 (Đen)
430.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB T2 HV-168 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB T2 HV-168
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 HV-168 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB T2 HV-168
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu Thu Kỹ Thuật Số HD 789S Hùng Việt + Tặng Kèm Anten at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu Thu Kỹ Thuật Số HD 789S Hùng Việt + Tặng Kèm Anten
750.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 (Đen) at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 (Đen)
425.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu KTS DVB T2 model TS 123 at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu KTS DVB T2 model TS 123
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HD VJV Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 555 (Đen) + Tặng ăng ten Hùng Việt và cuộn cáp đồng trục RG6 (5C) 15m at 0.00 VND from Lazada
HD VJV - Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 555 (Đen) + Tặng ăng ten Hùng Việt và cuộn cáp đồng trục RG6 (5C) 15m
620.000 đ

HD VJV TV, Video & DVD Việt Nam

Có hai loại chính của HD VJV TV, Video & DVD, cụ thể là một Media Player USB hoặc Đầu DVD. Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 HD-555, Đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 789s (Đen) hoặc Đầu Thu Kỹ Thuật Số Mặt Đất Chính Hãng DVB-T2 789s (Đen) sản phẩm phổ biến nhất của HD VJV TV, Video & DVD mà bạn có thể mua trực tuyến. Có rất nhiều thương hiệu bạn có thể tham khảo trực tuyến như Samsung, Sony hoặc LG nếu bạn muốn nhiều sự lựa chọn khác nhau từ HD VJV TV, Video & DVD. Với 250.000 đ-1.500.000 đ VND, bạn có thể sở hữu một HD VJV TV, Video & DVD trực tuyến.