đầu trang
Đến Nơi Bán
−8%
Hitachi Máy giặt BD-W70PV
21.999.000 đ 24.090.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-90XA 220-VT, 9kg
5.990.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-95SS, 9.5kg
8.890.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-120XA 220-VT, 12kg
8.780.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−15%
Hitachi Máy giặt SF-90XA 220-VT, 9kg
5.799.000 đ 6.850.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−16%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-95SS, 9.5kg
8.900.000 đ 10.700.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−15%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-105SS(WH), 10.5kg
9.590.000 đ 11.300.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−10%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-150XTV, 15kg, Inverter
15.199.000 đ 17.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt cửa trên SF-130XAV, 13kg, Inverter
11.190.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−14%
Hitachi Máy giặt SF-120XAV 220-VT, 12kg, Inverter
9.599.000 đ 11.250.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-110XA 220-VT, 11kg
7.870.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-80P, 8kg
5.600.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-90P, 9kg
7.459.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-80XA 220-VT, 8kg
5.590.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−21%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-140SV, 14kg, Inverter
15.799.000 đ 20.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-100XA 220-VT, 10kg
7.290.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−11%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-140XTV, 14kg, Inverter
14.090.000 đ 16.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-140XAV 220-VT, 14kg, Inverter
11.810.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng ngang BD-W85SAE, 8.5kg
17.899.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−19%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-90P, 9kg
7.690.000 đ 9.500.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−14%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-130SS, 13kg
10.990.000 đ 12.900.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-130SS, 13kg
12.200.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−10%
Hitachi Máy giặt 14 kg CSF140XTV
13.990.000 đ 15.545.000 đ
Caganu
Đến Nơi Bán
−25%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-95S, 9.5kg
8.090.000 đ 10.900.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-110SS, 11kg
12.200.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−13%
Hitachi Máy giặt SF-110XAV 220-VT, 11kg, Inverter
8.899.000 đ 10.300.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-85PJS, 8.5kg
7.500.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−8%
Hitachi Máy giặt BD-W70PV 7kg
22.099.000 đ 24.090.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-160KJS, 16kg
15.699.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-120XAV 220-VT, 12kg, Inverter
9.890.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−10%
Hitachi Máy giặt 8 kg CSF80P
6.188.000 đ 6.878.000 đ
Caganu
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-110XA 220-VT, 11kg
7.699.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−26%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-105S, 10.5kg
8.790.000 đ 11.900.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-95PJS, 9.5 kg
5.999.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−25%
Hitachi Máy giặt lồng ngang BD-W85TSP, 8.5 kg
13.499.000 đ 18.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−21%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-105SS, 10.5kg
9.390.000 đ 11.900.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt cửa trên SF-130XAV, 13kg, Inverter
11.100.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt cửa trên SF-130XAV, 13kg, Inverter (Bạc)
10.799.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt cửa trên SF-130XA, 13kg (Trắng)
8.999.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-140XAV 220-VT, 14kg, Inverter
11.890.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-105SS, 10.5kg
11.200.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−21%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-95S(WH), 9.5kg
8.290.000 đ 10.500.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-110XA 220-VT, 11kg
7.890.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−12%
Hitachi Máy giặt 18kg SF180XWV
18.900.000 đ 21.590.000 đ
anhchinh.vn
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-140XAV 220-VT, 14kg, Inverter
11.499.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-100XAV 220-VT, 10kg, Inverter
8.470.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−34%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-80P, 8kg
5.600.000 đ 8.500.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−5%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-160XTV, 16kg, Inverter
16.990.000 đ 18.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-120XA 220-VT, 12kg
8.499.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng ngang BD-W85TSP, 8.5 kg
13.999.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−17%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-110SS, 11kg
10.290.000 đ 12.500.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−19%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-180XWV 18kg
17.399.000 đ 21.500.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-100XAV 220-VT, 10kg, Inverter
8.490.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−7%
Hitachi Máy giặt SF-100XA 220-VT, 10kg
7.260.000 đ 7.850.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−21%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-130XTV, 13kg, Inverter
13.290.000 đ 17.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-140SV, 14kg, Inverter
15.699.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−18%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-200XWV 20kg
19.499.000 đ 24.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−9%
Hitachi Máy giặt 13 kg CSF130XTV
12.990.000 đ 14.433.000 đ
Caganu
Đến Nơi Bán
−8%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-140SV, 14kg, Inverter
16.290.000 đ 17.900.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt BD-W80MV, 8kg, Inverter
26.390.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−22%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-150XTV, 15kg, Inverter
14.699.000 đ 19.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−10%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-160XTV, 16kg, Inverter
16.199.000 đ 18.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−16%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-130XTV, 13kg, Inverter
13.790.000 đ 16.500.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−15%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-110SS, 11kg
10.090.000 đ 11.900.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−12%
Hitachi Máy giặt SF-100XA 220-VT, 10kg
6.899.000 đ 7.850.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−12%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-160KJS, 16kg
15.790.000 đ 18.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−15%
Hitachi Máy giặt SF-80XA 220-VT, 8kg
5.299.000 đ 6.250.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−8%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-160XTV, 16kg, Inverter
16.399.000 đ 18.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-110XAV 220-VT, 11kg, Inverter
9.090.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−16%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-160KJS, 16kg
16.190.000 đ 19.500.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−10%
Hitachi Máy giặt SF-100XAV 220-VT, 10kg, Inverter
8.299.000 đ 9.300.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−20%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-140XTV, 14kg, Inverter
13.599.000 đ 17.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−17%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-130SS, 13kg
11.090.000 đ 13.500.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-180XWV, 18kg
18.290.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt BD-W70PV, 7kg
22.599.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−11%
Hitachi Máy giặt SF-110XAV 220-VT, 11kg, Inverter
9.080.000 đ 10.300.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−13%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-140XTV, 14kg, Inverter
13.859.000 đ 16.000.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-110S, 11kg
11.200.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt SF-120XA 220-VT, 12kg
8.790.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-200XWV, 20kg
20.290.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−22%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-85PJS, 8.5kg
7.400.000 đ 9.500.000 đ
Adayroi
Đến Nơi Bán
−12%
Hitachi Máy giặt lồng đứng SF-130XTV, 13kg, Inverter
13.099.000 đ 15.000.000 đ
Adayroi

Máy giặt Hitachi Việt Nam

Nhanh tay có được mức giảm giá lên đến34% của Hitachi Giặt, chỉ có tại iprice! SF-80P, SF-90P hoặc SF-130SS, là hai phổ biến nhất từ thương hiệu Hitachi Giặt. AQUA, LG hoặc Electrolux cũng có sẵn nếu bạn đang cân nhắc hai lần về việc mua Hitachi Giặt. Bạn có thể mua được Hitachi Giặt với 5.299.000 đ-53.500.000 đ VND tại iprice! Nếu bạn đang tìm kiếm Hitachi Giặt, bạn có thể lựa chọn giữa Máy giặt hoặc Máy sấy quần áo.

Danh mục sản phẩm

Điện máy

Thời trang

Thể thao & Dã ngoại

Đồ gia dụng

Đồ trẻ em

Sức khỏe & Làm đẹp

Ô tô, xe máy

Hiển thị tất cả