đầu trang
Giá
-
Màu sắc
tìm thấy 67 sản phẩm
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Chacedony tự nhiên Bộ 201 CNX-B1148 (Bạc) at 588000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Chacedony tự nhiên Bộ 201 CNX-B1148 (Bạc)
588.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 305 SNXB1159 (Bạc) at 819000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 305 SNXB1159 (Bạc)
819.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên RNX1146 (Bạc) at 830000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên RNX1146 (Bạc)
830.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Emerald tư nhiên Bộ 306 ENX B1163 (Bạc) at 861000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Emerald tư nhiên Bộ 306 ENX B1163 (Bạc)
861.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX1008 (Bạc) at 1155000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX1008 (Bạc)
1.155.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 223 BMN B1072 at 420000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 223 BMN B1072
420.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên Bộ 310 RNXB1173 (Bạc) at 683000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên Bộ 310 RNXB1173 (Bạc)
683.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire sao tự nhiên SNX1128 (Bạc) at 1470000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire sao tự nhiên SNX1128 (Bạc)
1.470.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX4872 (Bạc) at 410000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX4872 (Bạc)
410.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên Bộ 317 RNXB1194 (Bạc) at 861000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên Bộ 317 RNXB1194 (Bạc)
861.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Garnet tự nhiên Bộ 329 GMC B1053 (Bạc) at 1733000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Garnet tự nhiên Bộ 329 GMC B1053 (Bạc)
1.733.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá Emerald tự nhiên EMX1013 at 620000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá Emerald tự nhiên EMX1013
620.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 321 BMN B1078 at 399000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 321 BMN B1078
399.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên cao cấp RNC1034 (Bạc) at 4442000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên cao cấp RNC1034 (Bạc)
4.442.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Bộ 305 SMXB1158 (Bạc) at 410000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Bộ 305 SMXB1158 (Bạc)
410.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên Bộ 332 GNCB1061 (Bạc) at 557000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên Bộ 332 GNCB1061 (Bạc)
557.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX4880 (Bạc) at 1208000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX4880 (Bạc)
1.208.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 303 SNXB1154 (Bạc) at 924000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 303 SNXB1154 (Bạc)
924.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá mặt trăng/ MoonStone MNX1139 (Bạc) at 473000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá mặt trăng/ MoonStone MNX1139 (Bạc)
473.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp Bộ 222 BNN-B1069 (Bạc) at 441000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp Bộ 222 BNN-B1069 (Bạc)
441.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Emerald tự nhiên Bộ 319 ENX B1200 (Bạc) at 756000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Emerald tự nhiên Bộ 319 ENX B1200 (Bạc)
756.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX 1015 (Bạc) at 378000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX 1015 (Bạc)
378.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Vòng tay nữ đá Ruby Zoisite Trang sức at 420000.00 VND from Lazada
-23%
HNJ Vòng tay nữ đá Ruby Zoisite Trang sức
420.000 đ 550.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên Bộ 307 RNXB1164 (Bạc) at 861000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên Bộ 307 RNXB1164 (Bạc)
861.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Citrine Tự nhiên CMX4870 (Bạc) at 378000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Citrine Tự nhiên CMX4870 (Bạc)
378.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1024 (Bạc) at 746000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1024 (Bạc)
746.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Vòng tay nữ ngọc Jadeit at 3413000.00 VND from Lazada
HNJ Vòng tay nữ ngọc Jadeit
3.413.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1028 (Bạc) at 861000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1028 (Bạc)
861.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp GNC1033 (Bạc) at 1155000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp GNC1033 (Bạc)
1.155.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4864 (Bạc) at 620000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4864 (Bạc)
620.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1030 (Bạc) at 662000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1030 (Bạc)
662.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Trang sức at 567000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Trang sức
567.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire sao tự nhiên SNX1130 (Bạc) at 1680000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire sao tự nhiên SNX1130 (Bạc)
1.680.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 304 SNXB1157 (Bạc) at 903000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 304 SNXB1157 (Bạc)
903.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp Bộ 329 GNCB1054 (Bạc) at 1470000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp Bộ 329 GNCB1054 (Bạc)
1.470.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX 1014 (Bạc) at 410000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX 1014 (Bạc)
410.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên RNX1037 (Bạc) at 662000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên RNX1037 (Bạc)
662.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá mặt trăng/ Moon Stone Bộ 231 MNC B1060 (Bạc) at 1365000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá mặt trăng/ Moon Stone Bộ 231 MNC B1060 (Bạc)
1.365.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX4875 (Bạc) at 861000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX4875 (Bạc)
861.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1031 (Bạc) at 903000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1031 (Bạc)
903.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên RNX1032 (Bạc) at 903000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên RNX1032 (Bạc)
903.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1025 (Bạc) at 641000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1025 (Bạc)
641.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Emerald tư nhiên Bộ 306 EMX B1162 (Bạc) at 410000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Emerald tư nhiên Bộ 306 EMX B1162 (Bạc)
410.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1022 (Bạc) at 620000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1022 (Bạc)
620.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá thạch anh tự nhiên SMX1012 (Bạc) at 536000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá thạch anh tự nhiên SMX1012 (Bạc)
536.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX1011 at 798000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX1011
798.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Vòng tay đá nữ thạch anh tím Amerthyst Trang sức at 550000.00 VND from Lazada
HNJ Vòng tay đá nữ thạch anh tím Amerthyst Trang sức
550.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Peridot tự nhiên cao cấp PNC1021 (Bạc) at 872000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Peridot tự nhiên cao cấp PNC1021 (Bạc)
872.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4871 (Bạc) at 515000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4871 (Bạc)
515.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp GNC1038 (Bạc) at 1103000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp GNC1038 (Bạc)
1.103.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp Bộ 320 BNNB1074 (Bạc) at 515000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp Bộ 320 BNNB1074 (Bạc)
515.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá mặt trăng/ Moon Stone MMX4867 at 746000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá mặt trăng/ Moon Stone MMX4867
746.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Trang sức (Bạc) at 490000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Trang sức (Bạc)
490.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Emerald tự nhiên Bộ 319 EMX B1199 (Bạc) at 399000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Emerald tự nhiên Bộ 319 EMX B1199 (Bạc)
399.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1023 (Bạc) at 452000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1023 (Bạc)
452.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên SMX4876 (Bạc) at 609000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên SMX4876 (Bạc)
609.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Bộ 307 RMXB1165 (Bạc) at 410000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Bộ 307 RMXB1165 (Bạc)
410.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá mặt trăng/ Moon Stone Bộ 231 MMC B1059 (Bạc) at 1575000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá mặt trăng/ Moon Stone Bộ 231 MMC B1059 (Bạc)
1.575.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên RNX1104 (Bạc) at 1733000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên RNX1104 (Bạc)
1.733.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Rainbow Mystic tự nhiên HMX4879 (Bạc) at 1100000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Rainbow Mystic tự nhiên HMX4879 (Bạc)
1.100.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấpBộ 224 BNNB1068 (Bạc) at 462000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấpBộ 224 BNNB1068 (Bạc)
462.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Red Chalcedony tự nhiên RCMX4884 (Bạc) at 1155000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Red Chalcedony tự nhiên RCMX4884 (Bạc)
1.155.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá CZ Bộ 327 CZNN B1081 (Bạc) at 368000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ Bộ 327 CZNN B1081 (Bạc)
368.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Vòng tay nữ ngọc Jadeit at 3413000.00 VND from Lazada
HNJ Vòng tay nữ ngọc Jadeit
3.413.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Bộ 317 RMXB1195 (Bạc) at 420000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Bộ 317 RMXB1195 (Bạc)
420.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4877 (Bạc) at 515000.00 VND from Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4877 (Bạc)
515.000 đ
Đến Nơi Bán
HNJ Nhẫn nữ đá Amethyst tự nhiên Bộ 330 ANC-B1057 (Bạc) at 798000.00 VND from Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Amethyst tự nhiên Bộ 330 ANC-B1057 (Bạc)
798.000 đ
Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn