đầu trang
tìm thấy 108 sản phẩm
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Vòng tay nữ ngọc Hồng Lựu Garnet Trang sức at 300000.00 VND from Lazada
HNJ - Vòng tay nữ ngọc Hồng Lựu Garnet Trang sức
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony Tự nhiên CDMX4868 (Bạc) at 1100000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chalcedony Tự nhiên CDMX4868 (Bạc)
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp Bộ 329 GNCB1054 (Bạc) at 1400000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp Bộ 329 GNCB1054 (Bạc)
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4874 (Bạc) at 490000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4874 (Bạc)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên Trang sức (Bạc) at 630000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên Trang sức (Bạc)
630.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Red Chalcedony tự nhiên RCNX1026 (Bạc) at 600000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Red Chalcedony tự nhiên RCNX1026 (Bạc)
600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 305 SNXB1159 (Bạc) at 780000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 305 SNXB1159 (Bạc)
780.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4864 (Bạc) at 590000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4864 (Bạc)
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX1004 (Bạc) at 610000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX1004 (Bạc)
610.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá mắt mèo, tự nhiên MMMX4865 (Bạc) at 430000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ đá mắt mèo, tự nhiên MMMX4865 (Bạc)
430.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Garnet tự nhiên Bộ 332 GMC B1062 (Bạc) at 380000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Garnet tự nhiên Bộ 332 GMC B1062 (Bạc)
380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Vòng tay nữ Mix đá Ruby zoisite & GarnetTrang sức at 300000.00 VND from Lazada
HNJ - Vòng tay nữ Mix đá Ruby zoisite & GarnetTrang sức
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Bộ 304 SMXB1155 (Bạc) at 390000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Bộ 304 SMXB1155 (Bạc)
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX1008 (Bạc) at 1100000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX1008 (Bạc)
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1022 (Bạc) at 590000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1022 (Bạc)
590.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Vòng tay nữ đá Ruy Zoisite Mix gỗ hóa thạch Trang sức at 320000.00 VND from Lazada
HNJ - Vòng tay nữ đá Ruy Zoisite Mix gỗ hóa thạch Trang sức
320.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1028 (Bạc) at 820000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1028 (Bạc)
820.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Vòng tay nữ ngọc Jadeit at 4500000.00 VND from Lazada
HNJ - Vòng tay nữ ngọc Jadeit
4.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp GNC1033 (Bạc) at 1100000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp GNC1033 (Bạc)
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby sao tự nhiên Bộ 310 RMXB1175 (Bạc) at 680000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ruby sao tự nhiên Bộ 310 RMXB1175 (Bạc)
680.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 223 BMN B1072 at 400000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 223 BMN B1072
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX4885 (Bạc) at 640000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX4885 (Bạc)
640.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Bộ 303 SMXB1152 (Bạc) at 470000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Bộ 303 SMXB1152 (Bạc)
470.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chrysopraise tự nhiên CPMC4866 at 3180000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chrysopraise tự nhiên CPMC4866
3.180.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire sao tự nhiên SNX1130 (Bạc) at 1600000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Sapphire sao tự nhiên SNX1130 (Bạc)
1.600.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấpBộ 224 BNNB1068 (Bạc) at 440000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá CZ cao cấpBộ 224 BNNB1068 (Bạc)
440.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên Trang sức CDMX1005 (Bạc) at 1100000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên Trang sức CDMX1005 (Bạc)
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên Bộ 332 GNCB1061 (Bạc) at 530000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên Bộ 332 GNCB1061 (Bạc)
530.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 303 SNXB1154 (Bạc) at 880000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 303 SNXB1154 (Bạc)
880.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX 1015 (Bạc) at 360000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX 1015 (Bạc)
360.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Emerald tư nhiên Bộ 306 EMX B1162 (Bạc) at 390000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Emerald tư nhiên Bộ 306 EMX B1162 (Bạc)
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Trang sức (Bạc) at 490000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Trang sức (Bạc)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4871 (Bạc) at 490000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4871 (Bạc)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1030 (Bạc) at 630000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1030 (Bạc)
630.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên Bộ 209 CDMX-B1169 (Bạc) at 700000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên Bộ 209 CDMX-B1169 (Bạc)
700.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá CZ Trang sức (Bạc) at 290000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ đá CZ Trang sức (Bạc)
290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 321 BMN B1078 at 380000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 321 BMN B1078
380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Chalcedony CNX1101 (Bạc) at 550000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Chalcedony CNX1101 (Bạc)
550.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Chalcedony tự nhiên Bộ 209 CDNX-B1170 (Bạc) at 560000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Chalcedony tự nhiên Bộ 209 CDNX-B1170 (Bạc)
560.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1031 (Bạc) at 860000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1031 (Bạc)
860.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX4886 (Bạc) at 420000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX4886 (Bạc)
420.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX4880 (Bạc) at 1150000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX4880 (Bạc)
1.150.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Vòng tay đá nữ thạch anh tím Amerthyst Trang sức at 350000.00 VND from Lazada
HNJ - Vòng tay đá nữ thạch anh tím Amerthyst Trang sức
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1024 (Bạc) at 710000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1024 (Bạc)
710.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Chalcedony tự nhiên cao cấp CDNC1035 (Bạc) at 2200000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Chalcedony tự nhiên cao cấp CDNC1035 (Bạc)
2.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên Bộ 315 RNXB1187 (Bạc) at 530000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên Bộ 315 RNXB1187 (Bạc)
530.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Peridot tự nhiên cao cấp PNC1019 (Bạc) at 690000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Peridot tự nhiên cao cấp PNC1019 (Bạc)
690.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên Bộ 307 RNXB1164 (Bạc) at 820000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên Bộ 307 RNXB1164 (Bạc)
820.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp Bộ 222 BNN-B1069 (Bạc) at 420000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá CZ cao cấp Bộ 222 BNN-B1069 (Bạc)
420.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire sao tự nhiên Bộ 208 SMX-B1167 (Bạc) at 1020000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Sapphire sao tự nhiên Bộ 208 SMX-B1167 (Bạc)
1.020.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Peridot LQMC 4869 at 410000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Peridot LQMC 4869
410.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chacedony tự nhiên Bộ 201 CMX-B1147 (Bạc) at 420000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chacedony tự nhiên Bộ 201 CMX-B1147 (Bạc)
420.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby sao tự nhiên Bộ 315 RMXB1189 (Bạc) at 470000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ruby sao tự nhiên Bộ 315 RMXB1189 (Bạc)
470.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên Bộ 310 RNXB1173 (Bạc) at 650000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên Bộ 310 RNXB1173 (Bạc)
650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1025 (Bạc) at 610000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1025 (Bạc)
610.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1023 (Bạc) at 430000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá CZ cao cấp BNN1023 (Bạc)
430.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire sao tự nhiên SNX1128 (Bạc) at 1400000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Sapphire sao tự nhiên SNX1128 (Bạc)
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp Bộ 321 BNNB1076 (Bạc) at 520000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá CZ cao cấp Bộ 321 BNNB1076 (Bạc)
520.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX1009 at 460000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Chalcedony tự nhiên CDMX1009
460.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Emerald tư nhiên Bộ 306 ENX B1163 (Bạc) at 820000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Emerald tư nhiên Bộ 306 ENX B1163 (Bạc)
820.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Bộ 305 SMXB1158 (Bạc) at 390000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên Bộ 305 SMXB1158 (Bạc)
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên cao cấp RNC1034 (Bạc) at 4230000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên cao cấp RNC1034 (Bạc)
4.230.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Chalcedon CNX1107 (Bạc) at 880000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Chalcedon CNX1107 (Bạc)
880.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Citrine Tự nhiên CMX4870 (Bạc) at 360000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Citrine Tự nhiên CMX4870 (Bạc)
360.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên RNX1104 (Bạc) at 1650000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên RNX1104 (Bạc)
1.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp GNC1038 (Bạc) at 1050000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Garnet tự nhiên cao cấp GNC1038 (Bạc)
1.050.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Emerald tự nhiên Bộ 319 EMX B1199 (Bạc) at 380000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Emerald tự nhiên Bộ 319 EMX B1199 (Bạc)
380.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4877 (Bạc) at 490000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên RMX4877 (Bạc)
490.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Vòng tay nữ đá Ruby Zoisite Trang sức at 300000.00 VND from Lazada
HNJ - Vòng tay nữ đá Ruby Zoisite Trang sức
300.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Bộ 307 RMXB1165 (Bạc) at 390000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Bộ 307 RMXB1165 (Bạc)
390.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Vòng tay nữ ngọc Jadeit at 6800000.00 VND from Lazada
HNJ - Vòng tay nữ ngọc Jadeit
6.800.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 304 SNXB1157 (Bạc) at 860000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên Bộ 304 SNXB1157 (Bạc)
860.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX4875 (Bạc) at 820000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX4875 (Bạc)
820.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Bộ 317 RMXB1195 (Bạc) at 400000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Bộ 317 RMXB1195 (Bạc)
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên Bộ 313 RNXB1184 (Bạc) at 1200000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên Bộ 313 RNXB1184 (Bạc)
1.200.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX1011 at 760000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ametrine tự nhiên HMX1011
760.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 224 BMN B1067 at 310000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 224 BMN B1067
310.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên RNX1140 (Bạc) at 890000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Ruby sao tự nhiên RNX1140 (Bạc)
890.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 320 BMN B1073 at 400000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ đá CZ cao cấp Bộ 320 BMN B1073
400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá thạch anh tự nhiên SMX1012 (Bạc) at 510000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ đá thạch anh tự nhiên SMX1012 (Bạc)
510.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá CZ cao cấp Bộ 327 CZNN B1081 (Bạc) at 350000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá CZ cao cấp Bộ 327 CZNN B1081 (Bạc)
350.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Amethyst tự nhiên Bộ 330 ANC-B1057 (Bạc) at 760000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Amethyst tự nhiên Bộ 330 ANC-B1057 (Bạc)
760.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá mặt trăng/ MoonStone MNX1139 (Bạc) at 450000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá mặt trăng/ MoonStone MNX1139 (Bạc)
450.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên RNX1032 (Bạc) at 860000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên RNX1032 (Bạc)
860.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Emerald tự nhiên Bộ 319 ENX B1200 (Bạc) at 720000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Emerald tự nhiên Bộ 319 ENX B1200 (Bạc)
720.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1029 (Bạc) at 830000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Sapphire tự nhiên SNX1029 (Bạc)
830.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Thạch Anh tự nhiên HMX4878 (Bạc) at 290000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Thạch Anh tự nhiên HMX4878 (Bạc)
290.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Trang sức at 540000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Ruby tự nhiên Trang sức
540.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên SMX4876 (Bạc) at 580000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Sapphire tự nhiên SMX4876 (Bạc)
580.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Red Chalcedony tự nhiên RCDMX1007 (Bạc) at 810000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Red Chalcedony tự nhiên RCDMX1007 (Bạc)
810.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Chalcedony tự nhiên CNX1127 (Bạc) at 1400000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Chalcedony tự nhiên CNX1127 (Bạc)
1.400.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá mặt trăng/ Moon Stone MMX4867 at 710000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ đá mặt trăng/ Moon Stone MMX4867
710.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá mặt trăng/ Moon Stone Bộ 231 MMC B1059 (Bạc) at 1500000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ đá mặt trăng/ Moon Stone Bộ 231 MMC B1059 (Bạc)
1.500.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Rainbow Mystic tự nhiên HMX4879 (Bạc) at 1100000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Rainbow Mystic tự nhiên HMX4879 (Bạc)
1.100.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên Bộ 317 RNXB1194 (Bạc) at 820000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên Bộ 317 RNXB1194 (Bạc)
820.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ Garnet tự nhiên Bộ 329 GMC B1053 (Bạc) at 1650000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ Garnet tự nhiên Bộ 329 GMC B1053 (Bạc)
1.650.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên RNX1146 (Bạc) at 790000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Ruby tự nhiên RNX1146 (Bạc)
790.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Chacedony tự nhiên Bộ 201 CNX-B1148 (Bạc) at 560000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Chacedony tự nhiên Bộ 201 CNX-B1148 (Bạc)
560.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Mặt dây chuyền nữ đá CZ Bộ 327 CZMNB1079 (Bạc) at 240000.00 VND from Lazada
HNJ - Mặt dây chuyền nữ đá CZ Bộ 327 CZMNB1079 (Bạc)
240.000 đ
Mua ngay tại
Lazada
HNJ Nhẫn nữ đá Peridot tự nhiên cao cấp PNC1021 (Bạc) at 830000.00 VND from Lazada
HNJ - Nhẫn nữ đá Peridot tự nhiên cao cấp PNC1021 (Bạc)
830.000 đ