đầu trang
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh U8 (Đen) at 165000.00 VND from Lazada
-44%
Hola Đồng hồ thông minh U8 (Đen)
165.000 đ 299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB (Đen) at 299000.00 VND from Lazada
-39%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB (Đen)
299.000 đ 498.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh DZ09 (Trắng) at 210000.00 VND from Lazada
-30%
Hola Đồng hồ thông minh DZ09 (Trắng)
210.000 đ 300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh DZ09 (Nâu) at 179000.00 VND from Lazada
-40%
Hola Đồng hồ thông minh DZ09 (Nâu)
179.000 đ 300.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc) at 399000.00 VND from Lazada
-20%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối bạc)
399.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh U8 ( Đen) at 165000.00 VND from Lazada
-44%
Hola Đồng hồ thông minh U8 ( Đen)
165.000 đ 299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 289000.00 VND from Lazada
-39%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
289.000 đ 478.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 369000.00 VND from Lazada
-45%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
369.000 đ 678.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 329000.00 VND from Lazada
-41%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
329.000 đ 560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 2016 (Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-54%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 2016 (Trắng)
229.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch U8 (Đen) at 189000.00 VND from Lazada
-36%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch U8 (Đen)
189.000 đ 299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (đen phối vàng) at 359000.00 VND from Lazada
-28%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (đen phối vàng)
359.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Bạc) at 239000.00 VND from Lazada
-40%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Bạc)
239.000 đ 399.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Nâu) và Thẻ nhớ 4GB at 289000.00 VND from Lazada
-50%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Nâu) và Thẻ nhớ 4GB
289.000 đ 589.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Nâu) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB (Đen) at 369000.00 VND from Lazada
-47%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Nâu) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB (Đen)
369.000 đ 698.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB (Đen) at 359000.00 VND from Lazada
-48%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB (Đen)
359.000 đ 698.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh U8 (Đen) at 165000.00 VND from Lazada
-44%
Hola Đồng hồ thông minh U8 (Đen)
165.000 đ 299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch U8 (Đen) at 165000.00 VND from Lazada
-44%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch U8 (Đen)
165.000 đ 299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh U8 (Đen) at 165000.00 VND from Lazada
-44%
Hola Đồng hồ thông minh U8 (Đen)
165.000 đ 299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 329000.00 VND from Lazada
-41%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
329.000 đ 560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh smartwatch GT08 (Đen phối vàng) at 287000.00 VND from Lazada
-42%
Hola Đồng hồ thông minh smartwatch GT08 (Đen phối vàng)
287.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 590000.00 VND from Lazada
-45%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
590.000 đ 1.090.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB (Đen) at 299000.00 VND from Lazada
-25%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB (Đen)
299.000 đ 399.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 329000.00 VND from Lazada
-41%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
329.000 đ 560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 329000.00 VND from Lazada
-41%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
329.000 đ 560.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB at 700000.00 VND from Lazada
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB
700.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh GT08 (Đen phối bạc) at 265000.00 VND from Lazada
-14%
Hola Đồng hồ thông minh GT08 (Đen phối bạc)
265.000 đ 309.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (đen phối vàng) at 359000.00 VND from Lazada
-28%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (đen phối vàng)
359.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ đồng hồ thông minh Smart Watch Uwatch DZ09 (Vàng) và Viết cảm ứng at 183000.00 VND from Lazada
-27%
Hola Bộ đồng hồ thông minh Smart Watch Uwatch DZ09 (Vàng) và Viết cảm ứng
183.000 đ 250.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 319000.00 VND from Lazada
-50%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
319.000 đ 638.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (đen phối vàng) at 239000.00 VND from Lazada
-40%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (đen phối vàng)
239.000 đ 400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB at 3500000.00 VND from Lazada
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB
3.500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng) at 229000.00 VND from Lazada
-34%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng)
229.000 đ 351.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch G08 (Đen phối trắng) at 299000.00 VND from Lazada
-25%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch G08 (Đen phối trắng)
299.000 đ 399.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối vàng) at 299000.00 VND from Lazada
-40%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Đen phối vàng)
299.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh GT08 (Đen phối bạc) at 399000.00 VND from Lazada
-20%
Hola Đồng hồ thông minh GT08 (Đen phối bạc)
399.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 585000.00 VND from Lazada
-46%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
585.000 đ 1.090.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (đen phối vàng) at 239000.00 VND from Lazada
-40%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (đen phối vàng)
239.000 đ 400.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh U8 (Đen) at 165000.00 VND from Lazada
-44%
Hola Đồng hồ thông minh U8 (Đen)
165.000 đ 299.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Nâu) và Thẻ nhớ 8GB at 299000.00 VND from Lazada
-40%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Nâu) và Thẻ nhớ 8GB
299.000 đ 499.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh GT08 (Đen phối bạc) at 399000.00 VND from Lazada
-20%
Hola Đồng hồ thông minh GT08 (Đen phối bạc)
399.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch G08 (Đen phối trắng) at 299000.00 VND from Lazada
-25%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch G08 (Đen phối trắng)
299.000 đ 399.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Nâu) at 299000.00 VND from Lazada
-31%
Hola Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Nâu)
299.000 đ 439.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 289000.00 VND from Lazada
-27%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Trắng) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
289.000 đ 399.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Nâu vàng ) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen) at 389000.00 VND from Lazada
-42%
Hola Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch GT08 (Nâu vàng ) và Thẻ nhớ Micro SD 4GB (Đen)
389.000 đ 678.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh GT08 (Đen phối bạc) at 399000.00 VND from Lazada
-20%
Hola Đồng hồ thông minh GT08 (Đen phối bạc)
399.000 đ 500.000 đ
Lazada
Đến Nơi Bán
Đến Nơi Bán
Hola Đồng hồ thông minh GT08 (Đen phối bạc) at 399000.00 VND from Lazada
-20%
Hola Đồng hồ thông minh GT08 (Đen phối bạc)
399.000 đ 500.000 đ
Lazada

Hola Đồng hồ thông minh Việt Nam

Thật ngạc nhiên, bạn có thể nhận được giảm giá lên đến 54% khi mua Hola Đồng hồ thông minh trực tuyến! Lựa chọn nhiều nhất mẫu đồng hồ nổi tiếng từ Omega là bộ sưu tập Đồng hồ thông minh U8 (Đen), Bộ Đồng hồ thông minh Smartwatch DZ09 (Bạc) và Thẻ nhớ Micro SD 8GB (Đen) hoặc Đồng hồ thông minh DZ09 (Trắng). Bạn đang tìm thương hiệu Hola Đồng hồ thông minh? Đừng chỉ sản phẩm yêu thích từ Hola Đồng hồ thông minh mà hãy tìm cả ở Uwatch, InWatch hoặc Smart. Liệu bạn có tin giá chỉ với 165.000 đ-3.500.000 đ VND của Hola Đồng hồ thông minh tại iprice? Tùy thuộc vào sở thích và ngân sách của bạn, bạn có thể lựa chọn giữa Phụ kiện hoặc Đồng hồ thông minh.

Xin chào! Chúng tôi mong muốn lắng nghe chia sẻ của bạn
Bỏ qua
Cảm ơn