đ
-

Môi holika holika

tìm thấy 55 sản phẩm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge PK101 (Pink Diva)
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick RD802 Tinted Red
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge PK103 (Dream Girl)
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge RD801 (Red Carpet)
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge OR202 (Sunny)
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge CR301 (Princess)
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge PP701 (Bunny Pink)
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick PK101 Hot Berry
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick RD804 Baby Red
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge CR302 (Baby Coral)
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick RD805 Adult Red
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge PK102 (Back Stage)
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick PK102 Pink Poodle
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge OR201 (Tropical)
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick CR302 Orange Mango
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick RD803 Holywood Red
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge PK104 (Rollipop)
279.000 đ
Yes24
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son môi Pro:Beauty Tinted Rouge #PK102 Back Stage
279.000 đ
Adayroi

• Màu đỏ hồng • Mã màu: Pk102 Back Stage • Khối lượng: 5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Pro:Beauty Kissable Lipstick RD804 Baby Red
279.000 đ
Adayroi

• Màu đỏ • Mã màu: Rd804 • Khối lượng: 2.5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son môi Pro:Beauty Tinted Rouge #PK103 Dream Girl
279.000 đ
Adayroi

• Màu hồng dâu • Mã màu: Pk103 Dream Girl • Khối lượng: 5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Pro:Beauty Kissable Lipstick CR301 Peach Sorbet
279.000 đ
Adayroi

• Màu hồng cam • Mã màu: Cr301 • Khối lượng: 2.5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Pro:Beauty Kissable Lipstick RD801 Twilight Red
279.000 đ
Adayroi

• Màu tím nho • Mã màu: Rd801 • Khối lượng: 2.5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Pro:Beauty Kissable Lipstick RD805 Adult Red
279.000 đ
Adayroi

• Màu đỏ mẫu đơn • Mã màu: Rd805 • Khối lượng: 2.5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son môi Pro:Beauty Tinted Rouge #OR202 Sunny
279.000 đ
Adayroi

• Màu cam cháy • Mã màu: Or202 Sunny • Khối lượng: 5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Pro:Beauty Kissable Lipstick CR302 Orange Mango
279.000 đ
Adayroi

• Màu đỏ cam • Mã màu: Cr302 • Khối lượng: 2.5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son môi Pro:Beauty Tinted Rouge #CR301 Princess Maker
279.000 đ
Adayroi

• Màu cam • Mã màu: Cr301 Princess Maker • Khối lượng: 5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Pro:Beauty Kissable Lipstick RD802 Tinted Red
279.000 đ
Adayroi

• Màu đỏ gấc • Mã màu: Rd802 • Khối lượng: 2.5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son môi Pro:Beauty Tinted Rouge #RD801 Red Carpet
279.000 đ
Adayroi

• Màu đỏ • Mã màu: Rd801 Red Carpet • Khối lượng: 5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son môi Pro:Beauty Tinted Rouge #PK104 Lollipop
279.000 đ
Adayroi

• Màu hồng • Mã màu: Pk104 Lollipop • Khối lượng: 5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son môi Pro:Beauty Tinted Rouge #PK101 Pink Diva
279.000 đ
Adayroi

• Màu hoa hồng • Mã màu: Pk101 Pink Diva • Khối lượng: 5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Pro:Beauty Kissable Lipstick RD803 Holywood Red
279.000 đ
Adayroi

• Màu đỏ mận • Mã màu: Rd803 • Khối lượng: 2.5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Pro:Beauty Kissable Lipstick PK102 Pink Poodle
279.000 đ
Adayroi

• Màu hồng đậm • Mã màu: Pk102 • Khối lượng: 2.5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son môi Pro:Beauty Tinted Rouge #CR302 Baby Coral
279.000 đ
Adayroi

• Màu hồng cam • Mã màu: Cr302 Baby Coral • Khối lượng: 5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Pro:Beauty Kissable Lipstick PK103 Rose Buchet
279.000 đ
Adayroi

• Màu hồng dâu • Mã màu: Pk103 • Khối lượng: 2.5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Pro:Beauty Kissable Lipstick PK101 Hot Berry
279.000 đ
Adayroi

• Màu hồng tím • Mã màu: Pk101 • Khối lượng: 2.5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son môi Pro:Beauty Tinted Rouge #OR201 Tropical
279.000 đ
Adayroi

• Màu cam đỏ • Mã màu: Or201 Tropical • Khối lượng: 5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son môi Pro:Beauty Tinted Rouge #PP701 Bunny Pink
279.000 đ
Adayroi

• Màu hồng kẹo • Mã màu: Pp701 Bunny Pink • Khối lượng: 5g • Xuất xứ: Hàn Quốc

Xem thêm
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Kem Pro:Beauty Tinted Rouge PK102 (Back Stage) 5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika PRO:BEAUTY LIP CONCEALER, 2.5g
390.000 đ
fado.vn
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Môi Pro:Beauty Kissable Lipstick RD805 2.5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Kem Pro:Beauty Tinted Rouge CR302 (Baby Coral) 5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Kem Pro:Beauty Tinted Rouge OR201 (Tropical) 5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Môi Pro:Beauty Kissable Lipstick CR301
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Kem Pro:Beauty Tinted Rouge CR301 (Princess) 5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Môi Pro:Beauty Kissable Lipstick RD804 2.5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Môi Pro:Beauty Kissable Lipstick CR302
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Môi Pro:Beauty Kissable Lipstick PK102
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Kem Pro:Beauty Tinted Rouge PK101 (Pink Diva) 5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Kem Pro:Beauty Tinted Rouge OR202 (Sunny) 5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Kem Pro:Beauty Tinted Rouge RD801 (Red Carpet) 5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Kem Pro:Beauty Tinted Rouge PK104 (Rollipop) 5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Môi Pro:Beauty Kissable Lipstick PK101
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Môi Pro:Beauty Kissable Lipstick RD802 2.5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Kem Pro:Beauty Tinted Rouge PK103 (Dream Girl) 5g
279.000 đ
Lotte
Đến Nơi Bán
Holika Holika Son Kem Pro:Beauty Tinted Rouge PP701 (Bunny Pink) 5g
279.000 đ
Lotte

Bảng giá Top Môi holika holika 2018

TOP 10 SẢN PHẨM Giá CỬA HÀNG
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge PK101 (Pink Diva) 279.000 đ Yes24
Holika Holika Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick RD802 Tinted Red 279.000 đ Yes24
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge PK103 (Dream Girl) 279.000 đ Yes24
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge RD801 (Red Carpet) 279.000 đ Yes24
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge OR202 (Sunny) 279.000 đ Yes24
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge CR301 (Princess) 279.000 đ Yes24
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge PP701 (Bunny Pink) 279.000 đ Yes24
Holika Holika Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick PK101 Hot Berry 279.000 đ Yes24
Holika Holika Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick RD804 Baby Red 279.000 đ Yes24
Holika Holika Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge CR302 (Baby Coral) 279.000 đ Yes24
PHỔ BIẾN NHẤT

Môi holika holika Việt Nam

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể nhận được một Son kem hoặc Son môi. Hầu hết holika holika Môiđược sử dụng ngày nay Đỏ, Hồng hoặc Cam. Trong số sản phẩm phổ biến nhất holika holika Môi hôm nay là Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge PK101 (Pink Diva), Son 2.5g Pro:Beauty Kissable Lipstick RD802 Tinted Red hoặc Son kem 5g Pro:Beauty Tinted Rouge PK103 (Dream Girl). Có rất nhiều thương hiệu trên mạng, nếu holika holika Môi là không thích hợp cho bạn, bạn cũng có thể tham khảo với NYX, Maybelline hoặc 3CE! holika holika Môi mức giá thường trong khoảng 279.000 đ-390.000 đ VND.

Danh mục sản phẩm